Ընկերության առաքելություն. Լուսավորում է աշխարհը

Հիմնական արժեքներ ՝ ազնվություն, երախտագիտություն, պատասխանատվություն

Կորպորատիվ փիլիսոփայություն

Սովորեք և առաջադիմեք Աշխատեք որպես հաջողության հասնելու նպատակ:

Եղեք բաց մտածող և ներողամիտ:

Նպատակային և կատարողական ուղղվածություն:

Օրինակ բերեք պատասխանատվության միջոցով:

Միացրեք մարդկանց բարեգործությանը որպես հիմնական օղակ:

Ծառայության փիլիսոփայություն.

Առավելագույնի հասցնել արժեքը մեր հաճախորդների համար:

Նախաձեռնություն:

Արդյունավետություն:

Ստանդարտացում:

Խոհունություն:

Հաղորդակցություն.

Ազնվությունը հաղթում է ապագան:

Պրոֆեսիոնալիզմը կեղծում է որակը:

Կորպորատիվ մշակույթ. Համեստություն, համագործակցություն, հաստատակամություն, հավատարմություն, ակտիվություն, պրոֆեսիոնալիզմ:

01