Ընկերության առաքելությունը. լուսավորում է աշխարհը

Հիմնական արժեքներ՝ ազնվություն, երախտագիտություն, պատասխանատվություն

Կորպորատիվ փիլիսոփայություն.

Սովորեք և առաջադիմեք Աշխատեք հաջողության հասնելու համար:

Եղեք լայնախոհ և ներողամիտ:

Նպատակային և կատարողական ուղղվածություն:

Օրինակ դրեք հաշվետվողականության միջոցով:

Մարդկանց միացրեք բարեգործությունը որպես հիմնական օղակ:

Ծառայության փիլիսոփայություն.

Առավելագույնի հասցնել արժեքը մեր հաճախորդների համար:

Նախաձեռնություն.

Արդյունավետություն.

Ստանդարտացում.

Խոհունություն.

Հաղորդակցություն:

Ազնվությունը հաղթում է ապագան։

Պրոֆեսիոնալիզմը դարբնում է որակը։

Կորպորատիվ մշակույթ՝ համեստություն, համագործակցություն, հաստատակամություն, հավատարմություն, դրականություն, պրոֆեսիոնալիզմ:

01